Manici Çiftlik I Assos’un İlk Sürdürülebilir Oteli Manici Çiftlik I Assos’un İlk Sürdürülebilir Oteli
Rezervasyon TR

K.V.K.K

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu: Manici Turizm ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret Limited Şirketi
Gül sokak No.3 Akatlar, Beşiktaş, İstanbul

Manici Kasrı Otel’nin işletmecisi olan, ticari merkezi Gül sokak No.3 Akatlar, Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan, Beşiktaş Vergi Dairesi’nin 8900003464 numaralı mükellefi, 0890000346400015 Mersis numaralı Veri Sorumlusu Manici Turizm ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret Limited Şirketi, kendisine iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir.

Manici Turizm ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret Limited Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) , AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz değerli müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık .

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

 

Faaliyetlerimiz kapsamında siz müşterilerimizin aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız ve karşılarında belirtilen amaçlar için işlemekteyiz.

2. Veri Kategorizasyonu :

 
Kimlik Bilgisi, Diğer Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, yabancı TC kimlik numarası, Pasaport bilgisi Uyruk bilgisi, araç plaka bilgisi
İletişim Bilgisi Telefon numarası, e-mail adresi, Adres, Kep adresi gibi
Finans Bilgisi Vergi kimlik numarası, vergi dairesi, kredi kartı bilgisi , banka IBAN numarası, banka hesap numarası, fatura bilgileri gibi
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler gibi
Cinsiyet Verisi Cinsiyet
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Etkinliklerde çekilip web sitesine konulan fotoğraflar
Hukuki İşlem Bilgisi Yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler gibi
Müşteri işlem Bilgisi Sipariş Bilgisi, Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi gibi
Pazarlama Verisi Anket çalışmasıyla elde edilen veriler gibi
Sağlık Verisi Gıda alerjisi gibi sağlıkla ilgili veriler
 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği :

 
Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini KVKK m.5 f.2 a bendi; Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Talep/Şikayetlerin Takibi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finans Bilgileri Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Müşteri İşlem Bilgisi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Talep/Şikayetlerin Takibi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Cinsiyet İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Görsel ve işitsel kayıtları Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Kimlik, İletişim Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin zorunlu Olması
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin zorunlu Olması
Hukuki İşlem Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
KVKK m.5 f.2 ç bendi ;Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin zorunlu Olması
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi, Cinsiyet Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi KVKK m.5 f.2 ç bendi ;Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin zorunlu Olması
Cinsiyet Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi KVKK m.5 f.2 f bendi; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini KVKK m.5 f.2 f bendi; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin temini
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
KVKK m.5 f.2 f bendi; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini KVKK m.5 f.2 f bendi; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Sağlık Kişiye Özel hizmet vermek amacıyla KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden
Kimlik Verisi, İletişim Verisi Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden
Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden
 

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği :

 
Alıcı Grubu Aktarım Amacı Aktarımın Hukuki Sebebi
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca Emniyet birimi
Yazılı talep halinde mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri
Denetim halinde Turizm Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler) Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi
Mali kayıtların denetlenmesi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
İş ortağı (mali müşavir) Finansal ve mali tabloların YMM şirketi tarafından onaylanması. KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi) Mal ve Hizmet satın alması, konaklama sözleşmesinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi KVKK m.5 f.1 f bendi; Açık Rıza
Tedarikçi (Araç Kiralama Şirketi , tur şirketi, Nakliye Şirketi ) Araç kiralama, şehir turu gibi talepleriniz olduğunda bu talepleri yerine getirebilmek amacıyla
Mal Sevkiyatı yapılırken irsaliye bilgilerinizin nakliye firmasına verilmesi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi) Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Tedarikçi (Ölçme-değerlendirme uzmanı) Müşteri memnuniyeti vb. konularda yapılacak anket ile pazar araştırması vb. çalışmaları KVKK m.5 f.1 Açık Rıza
 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ; basılı/elektronik formlar, sözleşmeler/taahhütnameler, e-posta, raporlar, kartvizit, etkinlikler, Wi-fi ,Güvenlik Kameraları, araç plakanız, iş ortakları ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

6. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

 

KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

 

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, dilerseniz Başvuru Formu’nu kullanarak,

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi ’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.
İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7.Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Taleplerinizin Ne Kadar Sürede Cevaplanacağı

 

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.

8.Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

 

Manici Kasrı Oteli ve ek hizmet binalarının Genel İç ve Dış Alanlarında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni;
Bu Aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Manici Turizm ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.
Manici Kasrı Oteli hizmet binamızda ve ek hizmet binalarında, bina ana giriş kapıları, bina dış cephesi, lobi, resepsiyon alanı, restoran, bar ve toplantı salonları, mal kabul alanı, otopark, misafir genel alanlarında bulunan toplam 16 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla yalnız görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.
Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5.maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği yazılı talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi ‘’ Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe ‘’ göre veri sorumlusu Manici Turizm ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret Limited Şirketi – Gül Sokak No.3 Akatlar, İstanbul yazılı olarak iletebilirsiniz.

Rezervasyon